Về chúng tôi

Chào mừng Quý khách đến với Sàn giao dịch Giaothongtoancau.com

Giaothongtoancau.com thuộc sở hữu của Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu thuộc Liên minh kinh tế Điện tử 4.0 Udu.vn (Sau đây xin được gọi tắt là Liên
minh) được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích thực hiện
theo văn bản chỉ đạo số 4468/VPCP-KGVX ký ngày 04 tháng 6 năm 2020 (Xin
gửi theo bản sao văn bản) nhằm nghiên cứu mô hình mới về phát triển kinh tế
số trên nền tảng công nghệ 4.0.
Liên minh kinh tế Điện tử 4.0 thực hiện nghiên cứu và triển khai mô hình
Liên minh kinh tế số gồm nhiều Cơ quan nghiên cứu, nhiều Hội đoàn, nhiều Liên
hiệp Hợp tác xã, nhiều Công ty, nhiều hộ kinh doanh, nhiều tổ hợp tác, nhiều
cá nhân…cùng nhau thành lập mô hình Liên minh kinh tế hoạt động kinh tế số
theo chuỗi giá trị gia tăng trong nền tảng hệ sinh thái điện tử 4.0.

Xem văn bản khuyến khích chỉ đạo thành lập Liên minh của Chính phủ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *