Chào mừng Quý đối tác tài xế và Quý khách hàng đến với Hợp tác xã Giao Thông Vận tải Toàn Cầu

Giaothongtoancau.com

Image description

Giới thiệu Hợp tác xã

Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu là thành viên Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 được Chính phủ chỉ đạo khuyến khích thực hiện nhằm tối ưu hóa các dịch vụ trên nền tảng công nghệ 4.0

Dịch vụ của chúng tôi

Tối ưu hóa dịch vụ vận tải trên nền tảng công nghệ 4.0 như dịch vụ cho thuê xe công nghệ, vận tải công nghệ tạo chuỗi dịch vụ khép kín trên nền tảng công nghệ trợ giúp cho tài xế và khách hàng cần thuê xe

Đối tác tài xế và khách hàng

Tài xế xe công nghệ được cung cấp tất cả các dịch vụ khép kín từ vay vốn mua xe, sửa chữa xe, đăng ký xe, đăng ký vào các công ty công nghệ như Grab, Be, Udu. Cung cấp khách hàng cho tài xế

Tại sao chọn Giaothongtoancau.com – Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu

Giaothongtoancau.com – Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu thuộc Liên minh kinh tế Điện tử 4.0 Udu.vn (Sau đây xin được gọi tắt là Liên
minh) được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích thực hiện
theo văn bản chỉ đạo số 4468/VPCP-KGVX ký ngày 04 tháng 6 năm 2020 (Xin
gửi theo bản sao văn bản) nhằm nghiên cứu mô hình mới về phát triển kinh tế
số trên nền tảng công nghệ 4.0.
Liên minh kinh tế Điện tử 4.0 thực hiện nghiên cứu và triển khai mô hình
Liên minh kinh tế số gồm nhiều Cơ quan nghiên cứu, nhiều Hội đoàn, nhiều Liên
hiệp Hợp tác xã, nhiều Công ty, nhiều hộ kinh doanh, nhiều tổ hợp tác, nhiều
cá nhân…cùng nhau thành lập mô hình Liên minh kinh tế hoạt động kinh tế số
theo chuỗi giá trị gia tăng trong nền tảng hệ sinh thái điện tử 4.0.

Sàn giao dịch thương mại điện tử giaothongtoancau.com